Elektrické zásuvky v Ekvádoru

Cestovní adaptér

V Ekvádoru existují dva typy zásuvek a zástrček, typ A a B. Stejné se používají i ve Spojených státech amerických. Zástrčka typu A je zástrčka, která má dva ploché paralelní kolíky, a zástrčka typu B je zástrčka, která má dva ploché paralelní kolíky a zemnicí kolík.

To znamená, že Ekvádor používá jiné elektrické zásuvky a zástrčky než Evropská Unie. Proto si budete muset pro vaši dovolenou v Ekvádoru zabalit minimálně cestovní adaptér. To je zařízení, které vám jednoduše umožní zapojit jakýkoli elektrický spotřebič používaný v ČR do ekvádorské elektrické zásuvky.

Ukázka cestovního adaptéru vhodného pro Ekvádor
Ukázka univerzálního cestovního adaptéru vhodného pro Ekvádor

Ekvádor pracuje s napájecím napětím 120 V a frekvencí 60 Hz. Je důležité si uvědomit, že cestovní adaptér nepřevádí ani napětí ani frekvenci. Napájecí napětí v síti po celém světě se může pohybovat od 100 V do 240 V. Použití elektrického spotřebiče, který je dimenzován na jiné napětí, než je napětí v síti, může být nebezpečné. Naštěstí většina spotřebičů má duální napájecí zdroje, které jsou schopny pracovat s napětím v plném rozsahu od 100 V do 240 V. Je dobré si to ale zkontrolovat na výrobním štítku spotřebiče. Pokud je tomu tak, nemáte problém a nic jiného než adaptér nepotřebujete.

Příklad: spotřebič má na těle spotřebiče nebo na jeho napájecím zdroji uvedeno například „INPUT: 110-240V“. To znamená, že nebudete potřebovat měnič nebo transformátor, ale pouze cestovní adaptér, protože v Ekvádoru je napájecí napětí 120 V, což je v rozmezí 110-240 V, ve kterém pracuje spotřebič s duálním napětím.

Štítek spotřebiče s duálním napájecím napětím 100-240 V
Štítek spotřebiče s duálním napájecím napětím 100-240 V

Zemnicí kolík

Je důležité si uvědomit, že některé cestovní adaptéry nemají zemnící kolík a proto nejsou vhodné pro spotřebiče, které vyžadují uzemnění. Tyto typy cestovních adaptérů by se měly používat pouze se zařízeními s dvojitou izolací, která jsou zřetelně označeny níže uvedeným symbolem.

V případě že váš spotřebič má dvojité uzemnění (takových je většina), pak můžete použít oba typy cestovních adaptérů, typ A bez zemnícího kolíku i typ B se zemnícím kolíkem.

Napájecí adaptér s dvojitým uzemněním
Napájecí adaptér s dvojitým uzemněním

Měnič napětí nebo transformátor

Pokud by váš spotřebič nebyl určen pro napájení 120 V, budete muset při pobytu v Ekvádoru použít měnič napětí nebo transformátor. Většina měničů napětí a transformátorů je dodávána už se zástrčkovými adaptéry, takže si pak nemusíte kupovat samostatný cestovní adaptér.

Frekvence napájení

Pokud se liší frekvence, není to nebezpečné, a nemusíte se s ní tedy příliš trápit. Ale může to mít vliv na běžný provoz některých elektrických spotřebičů. Například hodiny s frekvencí 50 Hz mohou při napájení 60 Hz běžet rychleji.

Doporučujeme vám, abyste si před cestou do Ekvádoru zkontrolovali své spotřebiče a zjistili, jakým způsobem je tam můžete použít a co k tomu potřebujete.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.