Historické a kulturní památky

Milovníci historie narazí v Ekvádoru na řadu koloniálních i předkolumbovských památek a také muzeí a kulturních památek.

Hlavní město Quito

Historické a kulturní památky hlavního města Ekvádoru jsme pro vás popsali v samostném článku Quito.

Hlavní památky z ostatních měst a regionů Ekvádoru jsou popsány dále v tomto článku.

Překolumbovské památky v Ekvádoru

Ingapirca (Cuenca)

Ingapirca (v jazyce Kichwa „incká zeď“) je největší a nejvýznamnějším dochovaným souborem ruin Inků v Ekvádoru. Nachází 80 km severně od Cuency. Ještě před příchodem Inků bylo toto místo osídleno lidmi Cañari. Předpokládá se, že místo bylo posvátné jak pro Cañari, tak pro Inky.

Pohled na incký chrám slunce stojící na kopci s panoramatickým výhledem na okolní krajinu je velmi působivý.

Komplex Pilaloma na jižní straně označuje původní osadu Cañari. Nejzajímavějším prvkem je společný hrob kněžky Cañari a deseti jejích služebníků, kteří byli po její smrti pohřbeni zaživa spolu s ní. Hrobka leží pod velkým kamenem, o němž se předpokládá, že souvisí s různými astronomickými výpočty a možná sloužil jako obětní oltář.

Dále v komplexu se nachází rozsáhlé otevřené prostranství, kde se k obřadům shromažďovalo velké množství věřících. Hned za ním se nachází fragment incké cesty, která byla součástí sítě, jež kdysi spojovala náboženská a správní centra v Ekvádoru, Peru, Kolumbii, Bolívii, Argentině a Chile. Mezi další prvky patří obřadní lázně, zemědělské terasy a skladiště obilí.

Největší atrakcí komplexu je eliptický Chrám slunce, jediný svého druhu v incké říši, postavený na vrcholu starobylé obřadní skály Cañari. Předpokládá se, že tato stavba sloužila nejen jako místo rituálů, ale také k určování zemědělského a náboženského kalendáře. Nejdůležitější událostí byl Inti Raymi, svátek Slunce, který se v Ingapirce dodnes slaví každý rok v červnu. Zde je možné plně ocenit ohromující kamenické práce, které jsou charakteristickým znakem inckého stavitelství – sopečné kameny byly ručně vytesány tak precizně, že malta nebyla potřeba. Stejně působivý je i výhled po okolí.

Vedle chrámu se nachází Dům vyvolených, kde žily nejkrásnější dívky z okolních vesnic jako panny Slunce. Jako děti byly odebrány ze svých rodin a pod dohledem matron se učily tančit, vyšívat, tkát a vařit. Jejich povinností bylo bavit incké hodnostáře, připravovat obřadní jídlo, udržovat posvátný oheň a tkát oděvy pro císaře a rituály. Později se provdávaly za vysoce postavené muže, jako byli významní vojáci a kněží.

Poblíž chrámu se nachází také velký kámen s 28 různě velkými otvory, který je považován za lunární kalendář. Předpokládá se, že otvory byly naplněny vodou, která v průběhu měsíce různě odrážela měsíční světlo a určovala datum.

Asi 20 minut chůze od chrámu se nachází útes, ve kterém se objevuje obří lidská tvář známá jako Cara del Inca, pravděpodobně přírodní úkaz.

Poblíž vchodu se nachází malé muzeum, v němž je umístěna sbírka keramiky Cañari a Inků, soch, nástrojů, tradičních oděvů a kostry nalezené na tomto místě. Je zde několik řemeslných obchůdků a kaváren s tradičními pokrmy.

La Tolita (pobřeží severního Pacifiku)

Na malém ostrově La Tolita u San Lorenza se nachází archeologické naleziště La Tolita. Předpokládá se, že bylo osídleno jednou z nejstarších předkolumbovských kultur. Naleziště se stalo oblíbenou ekvádorskou atrakcí, která podpořila cestovní ruch na tomto ostrově. Obyvatelé ostrova zde před mnoha staletími vybudovali sídlo, o němž se dnes předpokládá, že sloužilo jako obřadní místo. Nachází se v centru ostrova La Tolita a právě na toto obřadní místo byly přinášeny nádherné dary ze zlata a keramiky na počest nejvyššího náčelníka ostrova. Bylo to centrum obchodu, náboženství a řemesel.

Zlaté exponáty v muzeu La Tolita
Zlatý artefakt nalezený v lokalitě La Tolita

Ostrov La Tolita se nachází na strategickém místě, kde se stékají nejvýznamnější řeky, například řeka Santiago, s oceánem. To znamená, že ostrov měl také navigační význam.

Obyvatelé ostrova si stavěli svá obydlí ve skupinách podél ostrova a byli známí svými mimořádnými zemědělskými a řemeslnými dovednostmi. Artefakty ze stříbra, zlata, platiny a keramiky, které archeologové objevili, ukázaly pozoruhodný talent a umělecké schopnosti těchto ostrovanů. Poklady, které se nacházejí v archeologickém nalezišti La Tolita, přesvědčily archeology, že na ostrově musela existovat dílna, přestože žádná nebyla nikdy nalezena.

Keramické artefakty z naleziště La Tolita

Odkryté toly, neboli hroby, ukazují, že obyvatelé zdobili mrtvé šperky a keramickými předměty. Bohužel kvůli vykradačům hrobů se z původních šedesáti hrobů zachovalo pouze šestnáct.

Naleziště La Tolita je součástí kulturního a historického dědictví země a po mnoha letech se opět stalo jedním z hlavních zdrojů příjmů ostrova.

Koloniální památky v Ekvádoru

Catedral Nueva (Cuenca)

Dokončení této masivní katedrály trvalo více než 80 let. Jeho dvě tyčící se modré kopule dominují panoramatu Cuenca, zejména při pohledu z jedné z vyhlídek na svahu za městem. Nenechte si ujít šanci na prohlídku jeho krásného interiéru, který má podlahy z bílého mramoru, vitrážová okna a hlavní oltář v renesančním stylu.

Katedrála ve městě Cuenca
Katedrála ve městě Cuenca

Muzea a kulturní památky

Museo de Pumapungo (Cuenca)

Toto moderní muzeum nabízí vynikající sbírku archeologických nálezů a relikvií, etnografické expozice a figurativní a náboženské umění z koloniální éry. Je postaveno přímo na vrcholu významného obřadního místa Inků, které bylo částečně vykopáno. Jsou zde rozsáhlé botanické zahrady, malá voliéra a v areálu se potulují lamy.

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Guayaquil)

Velké, moderní a dobře uspořádané, toto je nejlepší muzeum v Guayaquilu. Jsou zde rozsáhlé archeologické sbírky z celého Ekvádoru a také nádherné křídlo věnované současnému ekvádorskému umění. Jednou z nejlepších vlastností tohoto muzea je jeho ceněná poloha na severním konci promenády Malecón, která umožňuje snadný přístup k oblíbené promenádě podél řeky a na sousední kopec Cerro Santa Ana s vyhlídkou na město.

Muzeum Inti Nan

Muzeum Inti Nan je postaveno na rovníku a má ukazatel, který indikuje, kde stojíte přesně ve středu země. Jedná se o interaktivní muzeum a právě experimenty a akce, které se v muzeu konají, dělají z tohoto muzea poblíž památníku Mitad del Mundo oblíbenou atrakci v Ekvádoru. Budete mimo jiné svědky Coriolisova efektu s vypouštěnou vodou – pokud budete vypouštět vodu z nádoby přímo na rovníku, nevznikne žádný vír. Když se provede stejný pokus jen o několik metrů severněji či jižněji, vír se točí vždy jedním nebo druhým směrem v závislosti na tom, na které polokouli se zrovna nacházíte. Dozvíte se také, jak snadné je vyvážit vajíčko na hřebíku a zažijete obtížnou chůzi po rovníku se zavřenýma očima.

Trh řemesel Otavalo

Trh tradičních řemesel v Otavalo je možné zcela určitě považovat za kulturní památku. Historické městečko Otavalo je považované za hlavní město ekvádorských řemesel a jeho domorodý trh je jeden z největších v Latinské Americe.

Projděte si tržnici a její zákoutí, nakupte si tradiční barevné textilie a řemeslné výrobky a užijte si místní gastronomii.