Výzkumná stanice Charlese Darwina

Návštěva výzkumné stanice Charlese Darwina je nutností, když jste na jednom z galážských ostrovů Santa Cruz. Po cestě k ní projdete kolem místních obchodů, kaváren a restaurací. Cestou můžete dokonce projít kolem zvědavých lachtanů, mořských leguánů, pěnkav a pelikánů!

Těsně předtím, než dorazíte, projdete kolem Playa Estacion. Mnoho místních obyvatel toto místo využívá během poledních přestávek nebo dnů volna o víkendu jako místo, kde si můžou odpočinout na pláži.

K prohlídce výzkumné stanice Charlese Darwina nepotřebujete průvodce a dozvíte se zde spoustu zajímavých informací o Galapágách, včetně účelu výzkumné stanice. Jsou tu hlavně proto, aby se podělili o nashromážděné znalosti za 60 let vědeckého výzkumu. V různých budovách vytvořili různé výstavy a stezky vás povedou podél zábavných a interaktivních modelů a výkladu o flóře a fauně Galapág a geologické a přírodní historii ostrovů.

Dále uvnitř stanice můžete dokonce vidět galapážské želvy, endemické na různých ostrovech, jako je Fernandina, Isabela a další. Jsou zde pro výzkumné a chovatelské programy. Chovné programy jsou velmi důležité, protože hlavním cílem je obnovit původní populace želv na každém ostrově předtím, než je začali piráti a námořníci lovit a odvážet je z ostrovů, aby je skladovali na jejich lodích jako zásobu masa na dlouhé cesty. Dělali to proto, že želvy mohly přežít delší dobu bez jídla a bez vody.

Výzkumná stanice Charlese Darwina

Nejdůležitějším důvodem k návštěvě výzkumné stanice Charlese Darwina, která je součástí nadace Charlese Darwina, je však především to, že jejich úsilí nadále chrání biologickou rozmanitost a křehký ekosystém Galapážských ostrovů. Díky každému návštěvníkovi Galapág a stanice vzniká přidaný zdroj, který umožňuje pokračovat v boji s invazivními druhy, nelegálním rybolovem a s dalším výzkumem zaměřeným na pochopení jedinečné flóry a fauny souostroví. A také každý dar, který nadace Charlese Darwina obdrží, umožní pokračování financování tohoto důležitého programu.