Obchodní podmínky pro české a slovenské klienty

Platební podmínky

Abychom mohli provést závaznou rezervaci vašeho programu, potřebujeme zálohu ve výši přibližně 20%. Potvrzení o uhrazené záloze zašleme po připsání dohodnuté částky v plné výši na náš účet uvedený na faktuře. Doplatek je pak třeba uhradit 30 dní před zahájením programu. To platí pro aktivity zajišťované přímo společností Gulliver Expeditions.

Pokud váš program obsahuje i jiné aktivity zajišťované třetími stranami, jako je plavba a pobyty na Galapágách, výlety do amazonské džungle a podobně, podléhají platební podmínky Gulliver Expeditions podmínkám těchto třetích stran. O přesné výši spočítané zálohy a doplatku a termínech jejich úhrady vás budeme informovat v naší nabídce.

Celá platba musí být uhrazena před datem zahájení vaší cesty. Poukázky nebo letenky nemůžeme zaslat, dokud nebude obdržen celý zůstatek, a vyhrazujeme si právo zrušit vaši cestu v případě, že před datem zahájení neobdržíme celou platbu.

Všechny ceny uvedené v nabídce jsou platné k datu zaslání nabídky. Vyhrazujeme si právo tyto ceny před závaznou rezervací v případě nutnosti změnit, například pokud se změní ceny našich poskytovatelů služeb, aplikovatelné poplatky a daně a podobně. Před provedením závazné rezervace vás vždy budeme předem informovat o případných nutných změnách. Pravděpodobnost takových neočekávaných změn je ale minimální.

U plateb převodem na účet hradí bankovní poplatky odesílatel.

U plateb provedených kreditní kartou bude k ceně připočten poplatek ve výši 6,383 %.

Storno podmínky

Zrušení programu zajišťovaného přímo Gulliver Expeditions

Pokud si přejete zrušit zájezd provozovaný přímo Gulliver Expeditions, jsou storno poplatky následující:

 • 30 a více dní před datem zahájení: až do výše zaplacené zálohy
 • 29 až 7 dní před datem zahájení: 80 % z celkové ceny
 • méně než 7 dní před datem zahájení: 100 % z celkové ceny

V případě obav z vnějšími okolnostmi vynuceného storna a finanční ztráty doporučujeme uzavřít pojištění storna zájezdu. Na vyžádání vám v případě potřeby vystavíme potřebná potvrzení pro pojišťovnu.

Zrušení programu třetích stran

Pokud si přejete zrušit zájezd, který není přímo provozován společností Gulliver Expeditions, platí storno podmínky konkrétního cestovního operátora nebo poskytovatele služeb .

Zrušení programu na Galapágách

Vzhledem ke storno podmínkám poskytovatelů plaveb a pobytů na Galapágách, jakmile jsou vaše plavba/pobyt/lety zarezervovány, nemůžeme vám už nabídnout náhradu.

Vrácení peněz

Gulliver Expeditions bude vystupovat jako váš prostředník při vyjednávání o vrácení peněz s třetími stranami. Vždy vyvineme maximální úsilí ve váš prospěch, ale Gulliver Expeditions v žádném případě nemůže zaručit úspěšnou odpověď nebo vrácení peněz od třetích stran.

Gulliver Expeditions nenese odpovědnost za vrácení peněz v žádné z následujících situací:

 • pozdní příjezd, nedostavení se, změny itineráře nebo zmeškání aktivit ze strany klienta po zahájení programu
 • problémy s veřejnou dopravou
 • klient cestuje bez potřebných dokladů včetně pasu, víz, imigračních dokladů nebo očkovacích průkazů
 • cenové rozdíly, které platí různí cestující na stejném programu, včetně speciálních last-minute slev
 • rozhodnutí jakékoli třetí strany, která ovlivňují normální průběh zájezdu, včetně rozhodnutí provozovatele konkrétní služby, ekvádorské vlády nebo správy národního parku
 • jakékoli další okolnosti na vaší cestě vzniklé mimo kontrolu Gulliver Expeditions

Zrušení nebo úpravy zájezdu ze strany Gulliver Expeditions

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit itinerář zájezdu z důvodu vyšší moci, jako jsou války, vnitřní nepokoje, protesty, stávky, terorismus, požáry, přírodní katastrofy, rozhodnutí orgánů veřejné moci nebo jiné extrémní okolnosti.

V takovém případě uděláme vše pro to, abychom vás kontaktovali co nejdříve a informovali vás o nastalé skutečnosti. Budete mít nárok na vrácení peněz v plné výši nebo na náhradní program, pokud je k dispozici. Ten může zahrnovat náhradu srovnatelnou jachtou, průvodcem, hotelem, dopravou, jídlem a prohlídkovými destinacemi.

Cestovní pojištění

Platné cestovní pojištění odpovídající objednaným službám (včetně rizik v horách, na moři a podobně) je nutné pro všechny zákazníky Gulliver Expeditions a je podmínkou pro přijetí vaší rezervace.

Vízum, zdraví, cestovní doklady

Rádi našim klientům poskytneme základní rady ohledně pasů a vízových požadavků, měli byste si ale u příslušného velvyslanectví, konzulátu nebo zahraničního úřadu vždy ověřit přesné požadavky na vámi zvolený program a datum cesty. Je vaší odpovědností si zajistit, abyste měli správný pas a víza, aby vám byl umožněn vstup do Ekvádoru. Pokud tak neučiníte, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za žádné náklady, ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte, ani vám nemůžeme vrátit náklady na nevyužitou část dohodnutých služeb.

Nemůžeme přijmout odpovědnost za jakékoli vaše nedodržení ekvádorských zákonů a předpisů, které má za následek obdržení jakýchkoli pokut, a doporučujeme vám, abyste se v případě jakýchkoli dotazů obrátili na svůj zastupitelský úřad nebo konzulát.

Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně povinných očkování a jiných zdravotních požadavků, nejsme však lékařští odborníci. Je vaší odpovědností si zajistit, že před cestou získáte potřebná očkování s ohledem na vaši destinaci a ujistit se, že váš zdravotní stav je vyhovující. Pokud tak neučiníte a není vám dovoleno vstoupit do Ekvádoru (nebo jiné země) nebo v důsledku toho utrpíte škodu na zdraví nebo na životě, neneseme vůči vám v takovém případě žádnou odpovědnost za vzniklé náklady, ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte, ani vám nemůžeme vrátit náklady na nevyužitou část dohodnutých služeb.

Především klienti se stávajícími zdravotními problémy, těhotné ženy a kdokoli, kdo nedávno navštívil jiné země, by si měli ověřit požadavky a omezení u svého lékaře.

Od všech klientů se očekává, že před zahájením programu prohlásí, že jsou zdraví a schopni dokončit zvolený program. Každý, kdo trpí poruchou pohyblivosti, nemocí nebo zdravotním postižením, nebo podstupuje léčbu, musí při rezervaci deklarovat skutečnou povahu takového stavu a zajistit si dostupnost jakýchkoliv léků nebo léčby, které mohou být během programu vyžadovány.

Chování

Akceptací nabídky se zavazujete, že budete dodržovat zákony, celní, devizové, drogové a všechny ostatní předpisy Ekvádoru, stejně jako všechna hygienická, bezpečnostní a bezpečnostní pravidla. Pokud se během rezervace dopustíte jakéhokoli nezákonného jednání nebo pokud je podle rozumného názoru průvodce vaše chování rušivé, ohrožující nebo urážlivé nebo způsobuje nebo pravděpodobně způsobí nebezpečí nebo obtěžování ostatních účastníků, můžeme po opakovaných upozorněních v krajním případě i ukončit váš program bez jakékoli odpovědnosti z naší strany a náhrady za nevyužitou část dohodnutých služeb. Pokud k tomu dojde, přebíráte také odpovědnost za vlastní zpáteční dopravu.

Poškození a ztráta

V případě, že ztratíte nebo poškodíte jakýkoli zapůjčený majetek nebo vybavení, budete muset zaplatit celkovou částku za výměnu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného majetku.

Reklamace

V Gulliver Expeditions vynakládáme maximální úsilí, abychom vám poskytli nejlepší kvalitu služeb k vaší plné spokojenosti. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, informujte prosím průvodce co nejdříve, abychom měli možnost najít rychlé řešení během vaší cesty.

V případě, že jste s našimi službami nespokojeni, oceníme jakékoliv upozornění, abychom to mohli prošetřit. Oceňujeme vaši spolupráci a budeme se vždy snažit vaši stížnost vyřešit spravedlivě a včas.

Svou stížnost adresujte vedení buď na:

 • info@gulliver.com.ec nebo
 • Gulliver Expeditions, Juan León Mera N24-156 a José Calama, Quito, Ekvádor.

Odpověď obdržíte do 7 pracovních dnů.